8. Sınıf Detective Stories Konu Anlatımı

Bu ünitede öğreneceğimiz konular ;

-”-ed/-ing” ile biten sıfatlar

-”a-an-the” belirteçleri

ADJECTIVES ENDING IN “-ED “  AND “–ING”

(Sonu “–ed” ve “–ing”  ile Biten Sıfatlar)

a) Sonu “-ed” ile biten sıfatlar insanlar için kullanılır ve insanların içlerinde hissettikleridir.

I am interested. (İlgiliyim, ilgi duyuyorum.)
She is bored. (onun canı sıkkın.)
They are surprised. (Onlar şaşkın.)

b) Sonu” -ing” ile biten sıfatlar ise hem insanlar hem de nesneler için kullanılabilir. Genelde bizim dışarıdan algıladıklarımızdır.

Her job is very interesting. (Onun işi çok ilginç.)
She is a very boring person. (O çok sıkıcı bir kişi.)

 

fascinating (büyüleyici)                fascinated (büyülenmiş)
exciting(heyecan verici)               excited (heyecanlı)
amusing (eğlenceli)                          amused ( eğlenmiş)
amazing (şaşırtıcı)                             amazed (şaşırmış)
astonishing (şaşırtıcı)                      astonished (şaşkın)
shocking (şok edici)                           shocked(şaşkına dönmüş)
disgusting(iğrenç,berbat)              disgusted (bıkkın,bezgin)
embarrassing(utandırıcı)              embarrassed(mahçup,utangaç)
confusing (kafa karıştırıcı)            confused (kafası karışmış,şaşkın)

horrifying (korkunç)                             horrified (korkmuş)
terrifying (korkunç)                               terrified (çok korkmuş)
frightening (korkutucu)                       frightened (korkmuş)
depressing (iç karartıcı)                        depressed (bunalımlı)
worrying (endişe verici)                        worried (endişeli)
annoying (rahatsız edici)                      annoyed (sinirlenmiş)
exhausting(yorucu)                                 exhausted (bitkin,yorgun)
satisfying (tatmin edici)                        satisfied (memnun)
frustrating (sinir bozucu)                      frustrated (hayal kırıklığına uğramış)

Articles (a-an-the)
(Belirteçler)

A / An

“A-an” belirteçleri isimlerin önüne gelir ve onların bütün benzerleri içinden “herhangi bir“ tanesi olduğunu belirtmeye yarar. Örneğin bir grup insandan hiç ayrım yapmadan bir tanesini seçilir ise, bu seçilen kişi herhangi bir özelliği olmayan, bütün benzerleri içinden sadece herhangi biridir. Bir şey not almak için bir kimseden bir kalem istendiğinde, bu herhangi bir kalemdir. “a ve an” belirteçleri sadece isimlerin önüne gelir, sıfat veya fiillerin önüne kesinlikle gelmez. Ayrıca önlerine “a / an” belirteci gelen isimler mutlaka tekil olmalıdır, çoğul isimler “a / an” belirteci almazİsimler sessiz bir harf ile başlıyorsa önüne “a”, sesli bir harf ile başlıyorsa “an” belirteci getirilir. Sayılamayan isimlerin önüne “a / an” belirteci getirilmez.
a pencil   (bir kalem)            a teacher  (bir öğretmen)                      a book       (bir kitap)
an apple   (bir elma)         an engineer  (bir mühendis)                an inspector  (bir müfettiş)

Sesli ve sessiz harf kavramı İngilizce’de kelimelerin sadece yazılışı ile  değil okunuşuyla da ilgilidir.Örneğin “university” kelimesinin ilk harfi sesli olduğu halde okunuşu “yunivörsiti” şeklinde olduğu için başına “a”belirteci gelir. Ya da “hour” kelimesinin ilk harfi sessiz olduğu halde “aur” şeklinde okunduğundan kelimenin başına “an” belirteci gelmesi gerekir.

a university                   (bir üniversite)                      an hour         (bir saat)
a european city          (Avrupalı bir şehir)              an heir         (bir mirasçı)

 

The

Belirli bir isimden bahsediliyorsa ‘the’ belirteci kullanılır. “the” belirteci hem tekil ve çoğul sayılabilir isimlerle  hem de sayılamayan isimlerle kullanılır.

I bought a book yesterday. The book is about rock music.
(İlk cümlede “book” kelimesini ilk defa kullanırken “a” kullanıldı.Ancak ikinci cümlede artık bu kelimeden ikinci kez söz ederken belirgin, bilinen isim olduğundan “the” kullanıldı.)

They gave me an expensive watch, but I didn’t accept the watch.

There was a boy with yellow t-shirt  in the party yesterday.Do you know the name of the boy?

Belirli veya bilinen bir isimden bahsederken “the” kullanılır.
They are playing a computer game.
They are playing the computer game I bought last week.
I saw a man in the garden
I saw the man in the garden
I know a place where we can have lunch today.
I know the place you are talking about.

Konuşmanın geçtiği ortamdaki isimlerden söz ederken “the” kullanılır.

Please, turn off the computer when you go out. (“odadaki bilgisayar” dan bahsediliyor.)
They went to the stadium to watch the derby match.(“Şehirdeki stadyum” dan bahsediliyor.)
The walls of the office need to be painted. (ofisin duvarları)

Superlative yapı ile “the” kullanılır.

This is the most comfortable car.

Müzik enstrümanları ile “the” kullanılır.

Şennur can play the violin.


Ünite kelimeleri;

 

accuse suçlamak kidnapper adam kaçıran kişi
arrest tutuklamak lay a trap tuzak kurmak
arson kundaklamak murder cinayet
arsonist kundakçı murderer katil
blackmail şantaj, şantaj yapmak mysterious gizemli, sırlı
bracelet bilezik mystery gizem, sır
break into zorla bir yere girmek necklace kolye
burglar ev hırsızı pickpocket yankesici, cepçi
case vakıa, olay pirate korsan
catch yakalamak prove ispat etmek, kanıtlamak
clue ipucu punishment ceza
crayon pastel boya quilty suçlu
customer müşteri reward ödül
detective dedektif ring yüzük
diamond mücevher rob çalmak, hırsızlık yapmak
disappear ortadan kaybolmak robber(y) soyguncu, soygun
evidence delil, kanıt set fire to ateşe vermek, kundaklamak
finger print parmak izi suspect şüphe, şüphelenmek
foot print ayak izi theft hırsızlık
impression iz thief hırsız
inform bilgi, bilgilendirmek treasure chest hazine sandığı
innocence masumiyet unusual nadir, tuhaf
innocent masum valuable değerli, kıymetli
investigate araştırmak, incelemek valueless değersiz
kidnap adam kaçırmak wealthy varlıklı, zengin
witness tanık

Yorum eklemek için giriş yapmalısınız.

Herhangi bir ihlal varsa lütfen İHLAL BİLDİR'e tıklayın.

Üye Giriş/Kayıt

Giriş Yap / Kayıt Ol

8. Sınıf İngilizce

5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdulmasını istemek zorundadır. Durdurulmadığı takdirde savcılığa başvurabilir. Eğer ihlal edilen bir durum söz konusu ise dersvizyon@windowslive.com adresinden bize ulaşınız.

Sayfamızı beğenir misiniz?